Log in   \/  
x
x
Register   \/  
x

GRID: Alphabet Pictures

  <<= PREVIOUS LESSON

A a 

   

Akwukwo     

 

    Book

           

     Anya

   

Eye

 

 B, b

Bọọlụ

 

   Ball

    Bịa

 

Come

 

 CH, ch   

Chineke 

 

     Chukwu 

       God

   Chere          

               wait

      Wait

 

 D , d

Dọkinta

 

Doctor

Dalu  (Thank you)            

  

Dee ihe  (Write Something)

 

             

 

Dozie

 

 

Fix (arrange)

 E, e   

 

Ego/Ego

Money 

 

    Egbe

  

 

         

          Kite

 F, f

Felie

(FENIE

Fly  

   Ficha

  

Clean/Clear         

 G, g 

 

Gaa

  

      Go 

Gini 

What?

 

 

 

 GB, gb

Gbaa

 Shoot

 

Gbata

Rush/Come quickly

 

 GH, gh 

 Ghọta

Pluck    

    Ghanye

           Pour      

GW, gw     

Gwuo mmiri 

     Swim          

     Gwakọ  

         Mix   

 

 H, h

  Hie

Sleep

 

 

 Ha(fa)

   They

 I, i

 

Ichoku

   

   Parrot

 Iri nri 

 

 

  Ili Nni

 To eat food

 

 Ị, ị

Ịgba

 

 Drum

 

Ịga ije

 

  

 

To walk  

 J, j

Ji

 

 

Yam

----------   

Jee ahịa 

 

Jee afịa

   

Go to Market   

 

 Jaa m mma

 

 

Praise me

--------  

   Jee ọrụ

   Jee ọlụ 

          going to work4

 Go to Work

K, k 

Karama 

 

    Bootle

 

 

Kedụ?


 

 

How?

 

 KP, kp

Kpakpando

 

 

  Star

 

Kpọọ m

 

 

Call me

 KW, kw

Kwọta

 

Carry

 Kwere

 

Agree

 L, l

 Lampu

 

Lamp

 

 

Lee

 

Look

 M, m

Mma

 

 

 Knife

 

 

 

Mechie

 

Close

--------------

 Mụọ ịte egwu

 Mụọ ịgba egwu

 Learn how to dance

 

 N, n

      Nna

fs mazi nna

   Father 

 

 

Nne

  Mother 

Ṅ, ṅ

ụọ

Drink

  

Ṅụrịa

  

Rejoice/Jubilate

 

NW, nw 

 Nwaanyị

 Female/lady/girl

 

 

Nwa

                  Child

 NY, ny

 

Nye m ego

 

 

Give me money

 

 

Nyịrị yaa

 

 

Difficult to him/her

O, o

Oke

    

 

Rat

 Osisi

  

Tree

Ọ , ọ

 Ọka

 Corn

 

Ọkụkọ

 

Chicken/Fowl

P, p

     Pelụ

Pail

 Pụọ

Go out

R, r

    Rula

Drink/leak soup

 

Ree ihe

Sell something

S, s

     Saa eze

   

 

Brush Teeth

 

Saa Ahụ

 

 Saa arụ

  

Take a bath/

shower

 

 

 

Sie ihe

 

Sie ife 

 

Cook 

something

 

Sh, sh

      Sheeti

Sheet

 Shiri nri

Cooked food

T, t

Taa

   

Chew

 

 

 

Tigbuo

Kill

U, u

Une

Banana

 

Ugbo

Farm

Ụ, ụ

Ụmu Nwnne

Ụmunne 

 

fs sibblings grid

 Siblings

 Ụlọ(Ụnọ)

 

 

   House

 

 

V, v

Vọọ isi

 

Comb hair

 

 

Vutere m

 

Carry to

(for) me

 

 

W, w

Waya

Wire

 

 

Weta ego

Bring money

  Y, y

Yaabasị

  Onions

aYịya

Cray fish

 

Z, z

Zaa ụlọ   

 

Zaa ụnọ  

Sweep the house

Zaa ezi

 

Sweep compound

 

Zie ozi

 

 

Send/Give message

 

    Introduction

    Family

      Greetings

  Action Words

      Questions & Answers

                                                                             

   

Speak Igbo In 15 Minutes

Ụmụ Akwụkwọ Igbo

LEARN IGBO IN 1 DAY

Launching MTA

Igbo Books

Olu Ụmụ Igbo

 
 

SOCIAL MEDIA

Copyright   All Rights Reserved, 2011-2020. Mother Tongue Academy. We can be  reached  by Phone at (516) 643-1545  or by our Website Contact  E-mail

Web Analytics