Log in   \/  
x
x
Register   \/  
x

 In this lesson, you will learn about "Action Words". These are words for what we do  regularly like sleeping, praying, eating, etc.

 

No.

 

Igbo/English

 

Igbo & English 

Sentences

 

  

1

ra

 

 

Ụla

 Sleep

-------------- 

 Ihi ụra

Ilalụ ụla

 

 To sleep

    -------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

 

Ilaba n'ụra

  

 

 Inaba n'ula

To go to sleep/

To go to bed

-----------

 

Ite n'ụra

 

Itete n'ụla

 

To wake up from sleep

 

A na m ehi ụra

A na m arahu ụra

 

A na m alalụ ụla

 

  I am sleeping

-----------

Achọrọ m ihe ụra

 Achọlụ m ilalụ ụla

 I want to sleep or

I need to sleep or

I desire to sleep

 

---------

Anyi chọrọ ihe ụra

 

Anyi chọlụ ilalụ ụla

 

We want to sleep or

We need to sleep or

We desire to sleep

-------------

A chọrọ m ilaba n'ụra n'oge

 

 

A chọlụ m inaba n'ụla n'oge

 

 

I want to go to bed on time or

I need to go to bed on time or

I desire to go to bed on time

  -------------

 E tela m n'ụra

 

E tego m n'ụla

 

 

I am awake from sleep

-----------

A chọrọ m

 I want or I need or I desire

--------------

Anyị We

  

 

2

 

Ekpere

 

Ekpele

Prayer

  

 ---------  

Ikpe Ekpere

Ikpe ekpele

 

To Pray

 

 

 

 

Bịa ka anyị kpee Ekpere

 

Bia ka anyị kpee ekpele

Come Let us pray

 

 ---------------

A chọrọ m ikpe ekpere

A chọlụ m ikpe ekpele

I want to pray                     

---------------

Anyị chọrọ  ikpe ekpere

Anyị chọlụ  ikpe ekpele

 

We want to pray

 

-----------

Bịa= Come

Bịa n'ebe a= Come here

  

 

3

 

ihu

Iru

Face

-------------

Isa Ihu            

 

Isa Iru            

 

 

To Wash  Face 

 

 

 

ihu m mara nma

Iru m amaka

My face is beautiful

-------------- 

 Ga ka isa ihu ụtụtụ

 

Jee ka isaa Iru ụtụtụ

 

Go and have your morning 

face wash

 -----------

 

A na m asa iru  ụtụtụ          

 

A na m asa iru ụtụtụ           

 

I am having my morning

face wach  

------------

Ga= Go

JeeGo

 

 

 

4

 

 

Isa Ọnụ

 

Isa Ọnụ         

 

 

 

To wash the mouth

 

Nwanne m nwaanyị chọrọm

isa ọnụ ụtụtụ

Nwanne m nwaanyị chọlụ

isa ọnụ ụtụtụ

My sister wants to wash

her mouth

 -----------

 

A na m asa ọnụ ụtụtụ                

A na m asa ọnụ ụtụtụ            

I am having my morning

mouth wash 

------------

Ụtụtụ = Morning 

Na-asa = Is washing  

 

  

 

5

 

 

 Ịsa Eze          

Isa Eze         

 

 

-------------------------

 


 

A choro m m isa eze m

A chọlụ m isa Eze m

I want to brush my teeth

------------

A na m asa eze m

 

I am brushing my teeth

---------------------

 Anyi na-asa eze anyị

 

We are brushing our teeth

 

 

6

 

 ịsa ahụ

 

 

Ịsa arụ

 

 

To take a shower

 A na m asa ahụ

 

 

A na m asa ahụ

 

I am taking a shower.

 

 

7

 

 

isi nri

isi nli

To Cook /To prepare food

Mother and Father cooking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nri

 

 

My mother is preparing breakfast

Nne m na-acho isi nri ụtụtu

Nne m na-acho isi nli ụtụtu

My mother wants to

prepare breakfast

 

 

 

 

 

 

Nne m na Nnam na-esi nri

 

Nne m na Nnam na-esi nni

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 Iri nri

Ili nni

To eat food

--------------------------

Iri ife

Ile ife

 

To eat some thing

 

Notes:

ụtụtụ = morning

ehihe=afternoon

efifieafternoon

anyasi =  evening

mgbedeevening

Abali = night

Abaninight

uchichinight

 A chọrọ m iri nri

A chọlụ m ili nni

I want to eat food

 

Anyị na-eri nri ụtụtụ

Anyị na-eli nni ụtụtụ

We are eating break fast

 

Anyi na-eri ife

Anyi na-eli ife

We are eating some thing

-------------------------

Anyi na-eri nri -----(fill blank)

 

We are eating

---------

 

 

 

 

9

 

 

Ịṅụ

 

To Drink

 iṅu ihe

ịṅụ ife

ila ife

 

To drink some thing

 

ịṅụ mmiri

 

ịṅụ mmili

To drink water

 

Ịṅụ mmanya

 

ịṅụ mmanya

ịla mmanya

To drink alcohol

 

 

A na m aṅụ mmiri

 I am drinking water

Anyị na  aṅụ mmiri

 

We are drinking water

 

 

10

 

Ijikere

 

 

Ikwado

 

To prepare/ To get ready

A chororọ m ijikere iga

ulọ akwụkwọ

A cholu m ikwado ije

ụnọ akwukwọ

 

I want to get ready to

go to school

-------

Anyị  chọrọ ijikere ịga ọrụ

We want to get ready

to go to work 

Anyị chọlụ ikwado iga ọlụ         

 

 

 

 

11

 

Iga         

    

Ije 

 

To go

-------------

Ụlọ  Akwụkwọ = school;

Afia Market/Shop

Ahịa = Market/Shop

Ọlụ =Work

Ọrụ  = work;

 

Ụlọ Ọgwụ = Hospital

Ụnọ Ọgwụ = Hospital

Ịchọ ọru = job hunting

 Ichọ ọlụ = Job Hunting

Ụnọ  Akwụkwọ = school;

 

Nne na Nna m chorọ ịga ọrụ      

 

 

Nne m na Nna m chọlụ ije ọlụ

 

My mother and father want

to go to work

-------------

Nwanne m nwoke na-achọ ọrụ    

 

Nwanne m nwoke na-achọ ọlụ    

My brother is job hunting/

My brother is looking for work               

-------------

  

Nwanne m nwanyị chọrọ

ịga ahịa   

   

Nwnne m nwanyị chọlụ

m ije afịa

 

 

My sister wants to go

the market or shop

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Igụ akwụkwọ 

 

     

Igụ  akwụkwọ

  To read a book

 

 

Achọrọ m  ịgụ akwụkwọ

 

Achọlụ m igụ akwụkwọ

I want to read a book

 

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Copyright   All Rights Reserved, 2011-2020. Mother Tongue Academy. We can be  reached  by Phone at (516) 643-1545  or by our Website Contact  E-mail

Web Analytics