Log in  \/ 
x
x
Register  \/ 
x

Alphabets

A, a

Akwukwo (Book)     

Anya (Eye)

Aka (Hand)

 

  B, b

Bata (Come in)

 

Bịa (Come)

 

Biko  (Please)

 

CH, ch

Chineke (God)

 

Chukwu (God)

 

 

Chere (Wait)          

Cheta (Remember)

D, d

Dalu  (Thank you           

  

Dee ihe  (Write Something)

 

  Dee ife   (Write Something)

 

Dote (Keep)

 

Dozie Fix (Arrange)       

 

Duga     (Escort)

 

 

 

       

             

E, e 

Ego/Ego (Money)

Eze (Teeth)

Egbe (Kite)

Enyi (Elephant)

 

 

 F,f

Fa/(ha) (They )

Ficha (Clean/Clear)         

Furu/(fulu)Lost 

   

 G, g 

Gaa (Go)

 

    Gini (What?)

 

 

  GB, gb

Gbaa Shoot

Gbata

Rush/Come quickly

Gbanwe (Change)

GH, gh

Ghara Leave/Abandon

Ghanye (Pour)

Gharị

Confused/ Confussion                    

GW, gw 

Gwa Tell          

Gwakọ  (Mix )

   Gwuo  (Swim)

 

Gwụọ   Cure

             

  

H, h

Ha(fa) They

Hapụ(rapụ) Leave   

Helue(fenue) Fly up

     

 

I,i

Ichoku Parrot

  

Iri nri 

 

  Ili Nni

To eat food

Ide To Write

          

Ị , ị

Ịdị n'out Unity

   Ịje ije   To walk  

 

Ịga ije   To walk  

Ịgba ọsọ To run

       

 J ,j

Jụọ Ajụjụ Ask question (s)

Jee ahịa 

Jee afịa

Go to Market   

Jaa Chukwu/Chineke mma

(Praise the Lord)

Jaa m mma (Praise me)

Jee ọrụ

Jee ọlụ 

Go to Work

Jide m (Hold me) 

Jee ụlọ  akwụkwọ

Jee ụnọ akwụkw

Go to School

Jikere (Prepare)

 

K , k

Ka Chi bọọ

Ka Chi foo

Good Night

Kedụ? How?

Kemesịa Good Bye

 

 KP , kp

Kpaa nkata   Discuss

  

Kpere Chineke

Kpelụ Chineke

Pray to God

Kpọọ m   Call me

KW , kw

Kwado Prepare

Kwere  Agree

Kwọọ aka Wash hand

 L  , l

Laa ụlọ

  (Naa ụnọ)

Go home

Lee  Look

  

Lụọ  Marry

M , m

Mara  Know

Mara nma

Is beautiful

Mechie Close

Mụọ ịte egwu

Mụọ ịgba egwu

Learn how to dance

Mụta Learn

Mere m Do it for me

 

 N , n

Nna Father

Nne  Mother

Na  and

Nna na Nne

Father and Mother

 

Ṅ , n

ụọ  Drink

omịa Deep thought

  

ụrịa Rejoice

  NW , nw

Nwaanyị

Female/lady/girl

Nwere  Own

Nwoke Male/boy

 

NY , ny

Nye m ego Give me money

Nyịrị yaa

Difficult to him/her

Nyaa ụgbọ Drive a vehicle

 

  O , o

Olu 

  (Onu)

Neck

Omenala

Omenanị

Tradition

Osisi  Tree

 

Ọ , ọ

Ọnụ  Mouth

Ọka Corn

Ọkụkọ

Chicken/Fowl

 P , p

Para  Carry

Pụọ  Go out

Pụta Come out

 

R , r

Raa ofe

Drink/lick soup

Ree ihe

Sell something

Rie nri

Eat food

 S , r

Saa ahụ

Saa arụ

  

Take a bath/ shower

Saa eze Brush Teeth

Sie ihe

Sie ife 

Cook something

Sịa asị Tell a lie

Sụọ akwa

Do laundry/Wash clothes

Soro  Follow

SH , sh

Shie anụ

Cook meat

Shiri nri

Cooked food

Shitu n'ọkụ

Warm it up

  T , t

Taa  Chew

Tigbuo Kill

Tụọrọ m

  

Toss/Throw to me

  U , u

Ugbo  Farm

Unu niile

You all

Ukwu

Lower back

Ụ , ụ

Ụgbọ elu 

(Ụgbọ enu)

Airplane

Ụlọ

 

(Ụnọ)

House

Ụkwụ

 Leg  

V , v

Vupu  Carry out

Vuru  Carry

Vutere m

Carry to (for) me

 W , w

Waa ọjị

   

Break kola nut

Weta ego Bring money

Wuo ụlọ

(Wuo ụnọ)

Build a house

 Y , y

Yaa he/she

Yiri 

    Yili 

     

Looks like/resembles

  aYịya

Cray fish

Z, z 

Zaa ụlọ   

(Zaa ụnọ) 

Sweep the house

Zaa ezi

Sweep compound

Zie ozi

Send/Give message

Zụọ akwụkwọ

Buy book

Zụọ ụlọ

(Zụọ ụnọ )

Purchase a home(house)

Zụọ ahịa

 

( Zụọ afịa)

 

 

Conduct a Trade

 

 

 

 

 

PLEASE ADD YOUR COMMENTS (Voice, Text, Image, Video) IN THIS MEMBERS FORUM! (Please keep it very clean, civilized and interesting. Violators will be kicked out without warning)

 

 

BEGIN PEOPLE THINGS ALPH NUMB NAMES DICT TOS

 

LEARN IGBO IN 1 DAY

 

Copyright   All Rights Reserved, 2011-2020. Mother Tongue Academy. We can be  reached  by Phone at (516) 643-1545  or by our Website Contact  E-mail

Web Analytics