Log in   \/  
x
x
Register   \/  
x

                                                      

A a

 A

AKwụkwọ 

 

Book

B b

 

 

Boọlụ

 

 Ball

CH ch

 

Chineke

 

 God

  Chukwu 

       

D d

 

Dọkinta

 

 Doctor

 

E e

 

Eze

   EZE2 teeth

Teeth

  

 

              

F f

Felie

 

Fly Up

G g

 

Gaa

 

Walk

 

GB gb

 

Gbaa

 

 Shoot

GH gh

 

Ghọta

 

 Pluck

GW gw

 

 

Gwuo

 

 Swim

H h

 

 

Hie

   

Sleep

I i

 

 

Ichoku

 

 Parrot

 

Ị ị

 .

 

Ịgba

   

Drum

 

J j

 

 

 

Ji

   

Yam

K k

 

 

 

Karama

 

 Bottle

 

KP kp 

 

 

Kpakpando

   

Star

KW kw 

 

 

Kwọta

   

Carry

L l

 

 

 

Lampu

 

 Lamp

M m

 

 

 

Mma

   

Knife

 

N n

 

 

 

 

Nne

 

 Mother

Ṅ ṅ

Nụọ

 

 Drink

NW nw

 

 

 

Nwa

   

Child

NY ny

 

 

 

Nye

   

Give

O o

 

 

 

Oke

   

Rat

Ọ ọ

 .

Ọka

   

Corn

P p

 

 

Pelu

   

Pail/Bucket

R r

 

 

Rula

 

 Ruler

 

S s

 

Saa

   

Brush/Wash

SH sh

 

Sheeti

   

Sheet

T t

 

Taa

   

Chew

U u

 

 

 

Une

   

Banana

 

Ụ ụ

 . 

Ụlọ/Ụnọ

   

House 

 

V v

 

 

 

Vọọ

 

 Comb

W w

 

 

 

Waya

   

Wire

Y y

 

 

 

Yabaasị

 

 Onions

Z z

 

 

Zaa

   

Sweep

 <= Go Back o Pictorial

 

Comments powered by CComment

Copyright   All Rights Reserved, 2011-2020. Mother Tongue Academy. We can be  reached  by Phone at (516) 643-1545  or by our Website Contact  E-mail

Web Analytics